Taksi kullanım koşulları

Bu genel hüküm ve koşullar, kayıtlı ofisi Bevrijdingslaan 29/A, 9000 Gent adresinde bulunan ve 0691.589.511 şirket numaralı SNL BV (bundan sonra: Taxi4You) şirketinin tüm teklifleri, siparişleri ve hizmetleri için geçerlidir. Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça ve sözleşme ortağının hüküm ve koşulları hariç tutulacaktır. Taxi4You ücretli yolcu taşımacılığına odaklanır.

Müşteri, Taxi4You ile sözleşmeye dayalı ilişkisi olan herkes olarak kabul edilir. Taxi4You, şirketlere (bundan sonra: Şirket(ler) olarak anılacaktır) ve herhangi bir mesleki veya ticari faaliyetle ilgili olmayan kişiler (bundan sonra: tüketici(ler) olarak anılacaktır) adına hizmet vermektedir.

Taahhütlü mektuplar her zaman yukarıdaki adresteki Taxi4You adresine gönderilmelidir. Diğer yazılı iletişimler Taxi4You (info@taxi4you.gent) e-posta adresine gönderilmelidir.

1. SİPARİŞLER ve görevler

Taksi hizmetimizi, telefonla, e-postayla, çevrimiçi sipariş süreciyle (uzaktan sipariş) veya elinizi kaldırarak sipariş edilebilir. Tarifeler Taxi4You tarafından belirlendi. Bu fiyatlar her zaman araçta yazılıdır. Taksi kullanırken, Müşteri bu tarifeleri açıkça kabul eder.

Belediye tarafından belirlendiği üzere bir taksi durağından da yolculuk siparişi verilebilir. Taksi durağından kalkan böyle bir yolculuğun ücretleri, yolculuğun başladığı yerin belediyesi/ilçesi tarafından belirlenir.

Fiyatlar her zaman dış etkenlere bağlıdır, bu nedenle belirli bir zamandaki belirli bir sürüşün fiyatı başka bir sürüşe veya başka bir zamandaki aynı sürüşe uygulanamaz. İndirim yapılmışsa, aksi belirtilmedikçe bu indirim bir kez yapılmış sayılır. Teklifte, rezervasyonda veya nakliye belgesinde aksi belirtilmedikçe, tüm ücret veya geçiş ücreti her zaman Müşteri tarafından ekstra olarak ödenecektir.

Uzak siparişte, Taxi4You kontrol merkezi bekleme süresini, yani taksinin yolcuyu almasına kadar geçen süreyi bildirir. Bu bekleme süresi gösterge niteliğindedir ve yalnızca bir tahmindir. Bu nedenle taksi her zaman biraz daha geç olabilir ama aynı zamanda biraz daha erken olabilir. Müşteri bunu dikkate almalıdır.

2. Müşteri Sorumluluğu

Müşteri, aşağıdakiler gibi tüm verilerin doğru girilmesinden ve iletilmesinden sorumludur:

Alma yerinin kolay erişilebilirliğinden de Müşteri sorumludur. Bundan kaynaklanan herhangi bir gecikme Müşteri tarafından karşılanacaktır.

Eğer Taxi4You, teslim alma yerine kolayca erişilemediği için zarar görürse, Müşteri zararı Taxi4You için tamamen tazmin edecektir.

Siparişte belirli istekler belirtilmemişse Taxi4You, bu ek istekleri gerçekleştirmeyi reddetme veya mevcut birim fiyatlara göre ek ücret talep etme hakkına sahiptir. Bu, örneğin fazladan bagaj, fazladan bir yolcu vb. durumlarda geçerlidir.

Sürücünün kararlaştırılan zamanda kararlaştırılan yerde bulunmadığı anlaşılırsa, Müşterinin Taxi4You ile en kısa sürede iletişime geçmesi beklenir.

Yolculukların olabildiğince sorunsuz geçmesini sağlamak için yolcuların kararlaştırılan saatte hazır olması beklenir. Aksi takdirde ve sürücü 15 dakikadan fazla beklemek zorunda kalırsa, geçerli birim fiyatlarına göre bir bekleme süresi ücretlendirilir. Müşteri, yolcuların buna uyacağını ve gerekirse Taxi4You'i tazmin edeceğini garanti eder.

Aracın birincil temizliğini gerektiren kirlenme (kusma veya başka bir nedenle) durumunda 250 EUR tazminat talep edilecektir.

3. İPTAL/FESİH

Taxi4You, ödemenin askıya alınması veya iflas (başvuru) durumunda herhangi bir tazminat ödemeksizin, derhal geçerli olmak üzere ve temerrüde düşmeksizin siparişi iptal etme/durdurma hakkına sahiptir. Müşteri veya Müşteri'nin faaliyetlerinin tasfiyesi veya durdurulması halinde veya Müşteri'nin 7 takvim günü içinde yazılı temerrüt bildirimine rağmen yükümlülüğünü yerine getirme mecburiyeti vardır. Taxi4You ayrıca mücbir sebep durumunda siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

Müşteri ayrıca, Taxi4You'nin halihazırda tahakkuk etmiş olduğu ve başlangıçta ödenmesi gereken tutarın en az %40'ı kadar bir tazminatın ödenmesi şartıyla siparişi iptal edebilir.

Taxi4You, Müşteri/yolculara herhangi bir tazminat ödemeksizin, sözleşmenin ifası öncesinde veya sırasında mücbir sebepler ve/veya olağanüstü durumlar meydana gelirse, yolculuğu tamamen veya kısmen iptal edebilir. Yolculuk siparişi esnasında Taxi4You'nin bilmediği veya bilemeyeceği bazı sebeplerden dolayı iptal hakkında sahiptir. Bu sebepler yasa dışı kişilerin veya malların taşınması, öngörülemeyen rota değişiklikleri vs. gibidir.

Başlangıçtan 12 saat önce herhangi bir iptal talebi yapılmadıysa veya rezervasyonun kullanılmaması durumunda tüm tutar tahsil edilecektir.

Bu hükümleri, çelişen yasal zorunlu hükümlere tabi olarak geçerlidir.

4. Yürütme

Taxi4You, bir saat bildirilmişse, yolcuları önceden duyurulan saatte almaya çalışır. Ancak bu, aşırı hava durumu, kar, buzlanma, trafik sıkışıklığı, trafik kazaları vb. gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere dış etkenlere bağlıdır.

Taxi4You, yolcuyu mümkün olan en kısa sürede belirtilen adrese ulaştırmak için elinden geleni yapacaktır. İkincisi, bir araç yükümlülüğü ile ilgilidir.

Yol güvenliği bağlamında, Taxi4You istisnai durumlarda komutu uygulamamayı tercih edebilir.

Taxi4You, yol güvenliğini tehlikeye atacaksa ve/veya yolcu arabaya binebilecek durumdaysa önceden olsun ya da olmasın her zaman bir yolcuyu reddetme hakkına sahiptir. düzenli bir sürüş şekli.

Taxi4You aşırı hava, kar, buzlanma, trafik sıkışıklığı, trafik kazaları gibi dış etkenlerden kaynaklanan gecikmelerden kaynaklanan zararların tazmininden sorumlu tutulamaz.

Müşteri bir sipariş için ödeme yapmazsa, Taxi4You, söz konusu siparişin tamamı ödenene kadar Müşteri adına tüm performansını askıya alma hakkına sahip olacaktır.

Tüketici, Taxi4You yükümlülüklerini yerine getiremezse ifasını askıya alma olanağına da sahiptir.

5. Sorumluluk Taxi4You

Taxi4You yükümlülüğü, Taxi4You veya acenteleri.

Müşteri olmayan yolcularla ilgili olarak, zorunlu yasal hükümler dışında Taxi4You onlar tarafından doğrudan ele alınamaz.

Taxi4You yükümlülüğü her zaman maksimum 1.000,00 € olan siparişte belirtilen değerle sınırlıdır. Taxi4You, gelir, kar, müşteri kaybı veya herhangi bir dolaylı zarar gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere dolaylı zararlardan asla sorumlu tutulamaz.

Taxi4You, yolcunun Taxi4You sürücüsüne belirlenen saatte ve/veya bildirilen seçimde gelmemesinden sorumlu değildir. Herhangi bir gecikme veya bundan kaynaklanan iptal, yalnızca Müşterinin sorumluluğunda olacaktır.

6. mücbir sebep

Mücbir sebep halinde taraflardan her biri ibra edilir ve diğer tarafa karşı herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmek zorunda değildir. Mücbir sebep, taraflardan birinin sözleşmeyi ifa etmesinin, o tarafın kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle geçici veya başka bir şekilde tamamen veya kısmen engellenmesi durumu olarak anlaşılmaktadır. Kapsamlı olmak istememekle birlikte, aşağıdakiler mücbir sebep olarak kabul edilir: Taxi4You'in herhangi bir kusuru veya ihmalinden kaynaklanmayan ulaşım aracının teknik arızaları, taşıma aracının çalınması, yol güvenliğini etkileyen aşırı hava koşulları, grevler, salgın vb.

7. Yolcu davranışı

Her yolcu trafik kurallarına uymalıdır. Bu ayrıca rehber köpekler dışındaki hayvanların bir kasa ve/veya hayvan çantasıyla güvenli bir şekilde taşınabilmesi gerektiği anlamına gelir.

Her yolcu araca zarar vermekten ve onu kirletmekten, aşırı alkol kullanmaktan, yasa dışı uyuşturucu madde taşımaktan ve/veya kullanmaktan, sigara içmekten, sürücünün görevini yapmasını engellemekten vb. kaçınmalıdır.

Bu maddenin herhangi bir ihlali durumunda, Taxi4You minimum 150,00 € olmak üzere sipariş fiyatının %50'si tutarında sabit bir tutar olarak tahmin edilen zararlar için tazminat alma hakkına sahiptir. Taxi4You şirketinin, gerçek zararın daha büyük olması durumunda daha yüksek bir tazminat talep etme hakkına halel getirmeksizin.

Müşteri, bu tazminatı ödemeyi ve Taxi4You'ı kendisine uygulanan cezalara karşı tazmin etmeyi taahhüt eder.

Müşterinin yolcuları Taxi4You hüküm ve koşulları hakkında bilgilendirmesi beklenir, buna elbette yolcularla ilgili oldukça açıklayıcı özel kurallar da dahildir.

8. ödeme

Tüketiciler, aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, sipariş için her zaman nakit olarak veya ödeme kartıyla ödeme yapmalıdır. Aksi kararlaştırılmadıkça, Tüketici ödemeyi yolculuktan önce veya yolculuk yapıldıktan hemen sonra yapmalıdır.

Şirketler, Tüketicilerde olduğu gibi sipariş için ödeme yapmayı tercih edebilir, ancak aksi kararlaştırılmadıkça yolculuk için faturayı aldıktan sonra banka havalesi yoluyla ödeme seçeneğine de sahip olabilir.

Geçerliyse, aksi kararlaştırılmadıkça, faturalar en geç vade tarihinde Taxi4You adresine ödenmelidir. Bir fatura zamanında ödenmezse, yasa gereği ve herhangi bir temerrüde düşmeksizin %10'luk bir idari masrafın yanı sıra minimum 125,00 € olmak üzere %15'lik sabit bir tazminat ödenmesi gerekir. Bu madde hiçbir şekilde ek zararları hariç tutmaz. Geciken ödemeler önce artışlara, ardından anaparaya göre tahsil edilecektir.

Faturaya karşı protesto, alınmasından itibaren 8 gün içinde Taxi4You kayıtlı ofisinin adresine taahhütlü mektupla yapılmalıdır.

Taxi4You, ödemede temerrüde düşmekten kaynaklanabilecek cezai cezaları belirtir. Gerekirse, Taxi4You yetkili servislere şikayette bulunma hakkını saklı tutar.

9. ŞİKAYETLER

Taxi4You hizmeti veya Taxi4You sürücüsünün davranışı hakkındaki şikayetler her zaman info@taxi4you.gent e-posta adresine iletilebilir.

10. Anlaşmazlıklar

Bir hükmün geçersizliği, diğer hükmün geçerliliğini etkilemez.

Taxi4You tescilli merkezinin bulunduğu bölge mahkemeleri, herhangi bir zorunlu yasal hükme tabi olarak, herhangi bir anlaşmazlığı yargılamak için münhasır yargı yetkisine sahiptir.

Belçika yasaları geçerlidir.


Memnun yolcularımız

Yorumlar

Jamie Nys
Jamie Nys 26/05/2024

Snelle sercvice, zeer vriendelijke gast. En zeer betrouwbaar, houd zich aan de afspraken.

Arno Dierinck
Arno Dierinck 25/05/2024

Vriendelijke chauffeur, propere auto , snelle service, aanrader!!!!! So naar Salah

Peter Vansteenkiste
Peter Vansteenkiste 19/06/2024
Mathijs Heusschen
Mathijs Heusschen 09/06/2024

Top vriendelijk en goeie muziek

isobel mcgrath
isobel mcgrath 03/06/2024

Excellent service, we were affected by the tram issues. The driver was excellent with our lack of local language ! Many thanks for your rapid response

Whatsapp